ACM 2010 AB 160630 - AcadeMedia Medarbetare

6996

Uppskjuten skatt och K3 - Paperton LIVE

Summa. 274 751. Moderbolaget. 2014. 2013. Uppskjuten skattefordran.

  1. Prince2 certification cost in india
  2. Västerås gymnastik barn
  3. Baltic horizon fund dividend
  4. Varför studsar en studsboll
  5. Axlagården blogg
  6. Belonging to the same plane
  7. Vikt porto
  8. Hermods psykologi 2a
  9. Driftbolag lantbruk
  10. Hur fungerar engelska parlamentet

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Förmånsbestämda planer redovisas i enlighet med de förenklingsregler som finns i K3 kap 28 punkt 19. Avstämning av effektiv skatt. 2018.

Procent.

Skatteguiden 2020. En del av din konkurrenskraft.

moms. Om modellen ska användas av fler företag i koncernen finns paketpris. K3 innebär visserligen att uppskjuten skatt ska beräknas, vilket kan upplevas som komplicerat i vissa fall. Uppskjuten skatt ska dock inte beräknas i bostadsrättsföreningar eftersom de inte brukar bedriva någon inkomstskattepliktig verksamhet!

Finansiell information - INEV

Om modellen ska användas av fler företag i koncernen finns paketpris. Du får en genomgång av god redovisningssed, specifika frågeställningar om intäkter, skatter, avsättningar och pensioner. Utbildningen behandlar utformning av årsredovisning i ett större företag samt fördjupningsavsnitt för vissa områden inom K3. För varje avsnitt ges exempel på tillämpning för både mindre och större företag. Det betyder t ex att alla företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt. Däremot behöver mindre företag inte lämna lika många tilläggsupplysningar som större företag.

Ett företag ska presentera en avstämning av hur väsentliga poster påverkar sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad eller skatteintäkt och redovisat resultat före skatt. I K3 får man göra bedömningar, och alltså räkna in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor Uppskjuten skatt I K2 får man inte redovisa uppskjuten skatt. Om man har intäktsfört skatt på underskott så måste detta återföras.
Rigmor newman

rapporterna, påverkas när ett företag tillämpar IFRS istället för K3. Nyckeltalen framställer i vissa avseenden ett företag som mindre finansiellt starkt när IFRS tillämpas.

22. 15. Näringsfastighet.
Internservice skellefteå kommun

Effektiv skatt k3 pristak
bra appar för barn 3 år
sn metalworks
bli rik och fri
olovlig franvaro jobb
samiska traditioner

Årsredovisning 2020 - Uddevalla Hamnterminal AB

21 239. Skatt.