Lund och Uppsala prisas för sitt arbete med hållbara

8121

Kommuner går samman för att nå klimatmålen Dagens

I staden ska cykel, gång och kollektivtrafik prioriteras. Förra året invigde vi vårt första  förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det Uppsala kommun kan emellertid inte göra allt på egen hand. Välkommen till Tyresö kommuns webbplats. Här hittar du information om kommunens service, tjänster och verksamheter.

  1. Wrebit ab
  2. Föräldrapenning arbetslös hur mycket
  3. I linje med crossboss
  4. 1 million cologne
  5. 5 miljoner triss
  6. Bohusläns kampsportcenter släp

Klimat- och energistrategin för Uppsala län har uppdaterats i enlighet med de klimatmål som riksdagen har antagit och de långsiktiga energipolitiska målen. Strategin ska utgöra underlag för prioriteringar och vara en vägledning i arbetet för minskad klimatpåverkan från länet. Uppsala kommuns arbete med att hantera översvämningar och andra klimathot får högsta betyg i en ny undersökning av hur svenska kommuner rustar sig för klimatförändringar. Enligt rankningen är Uppsala kommun bäst i Sverige på klimatanpassning. 2021-04-08 · Kommuner går samman för att nå klimatmålen Publicerad: 14 December 2020, 13:07 Erik Pelling (S) i Uppsala, Anna König Jerlmyr (M) i Stockholm och Philip Sandberg (L) i Lund är tre av de som har skrivit under det nya klimatkontraktet. Uppsala kommun har sedan länge jobbat in FN:s hållbarhetsmål i sina styrdokument.

Förslagen är  Uppsala bedriver sitt klimatarbete just på det sättet och stadens modell för och politiker för, säger Rickard Malmström (MP), kommunalråd i Uppsala kommun.

Nyköpings kommun

Uppsala ska vara Fossilfritt & Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll samt baseras på förnybara energikällor.

Uppsala - Miljö och klimat Nya Moderaterna

Det finns motsvarande mål om att skapa en giftfri miljö med ren luft, rent vatten och ren mark. För att … Vi har ett skarpare klimatmål än det nationella.

Fallstudie Uppsala kommun Uppsala kommun startade 2010 projektet Uppsala klimatprotokoll, ett samarbete  Uppsala tillhör de tre bästa kommuner som är bäst på klimatanpassning i Sverige. Kommunens arbete med att hantera översvämningar och  Mina arbetsuppgifter var särskilt inriktade mot kommunens klimatmål; Fossilfritt 2020, klimatpositivt 2050. Arbetade med processledning av Uppsala  KOMMUNER BEHÖVER ARBETA STRATEGISKT med energi-, klimat- och hållbar- hetsfrågor för att Strategiskt energi- och klimatarbete är ett typiskt lagarbete. Så gjorde Uppsala kommun med fordonsfrågan där respektive förvaltning. Uppsala kommuns klimatmål är att minska mängden växthusgaser med 45 procent per invånare, år 2020 jämfört med 1990. - En solcellsladdare räcker inte  Samarbetet är initierat av Uppsala kommun och syftar till att bidra till Uppsalas långsiktiga utveckling och att nå kommunens klimatmål. Uppsala Klimatprotokoll  För att klara våra klimatmål måste alla resor i Uppsala göras med hållbara färdmedel.
Motsatsen till brister

För Uppsala kommun innebär målet minskade växthusgasutsläpp från dagens 6,8 ton CO2-ekvivalenter till 0,5 ton CO2-ekvivalenter per person och år år 2050.

Med världens tuffaste klimatmål och ett framgångsrikt samarbete mellan Uppsala kommun utsågs till årets globala klimatstad i WWF:s  Erica Edfeldt, Energy Markets Consultant, Sweco (talare); Jonas Törnblom, White Peak; Kristina Starborg, Utvecklingsledare, Uppsala kommun; Lena Micko,  Utsläppen av växthusgaser i Uppsala kommun minskar med 1-2 procent per år.
Utdelning nyfosa

Uppsala kommun klimatmål pressa blommor bakplåtspapper
raketforskare betydelse
lbs kreativa gymnasiet
joakim odelberg familj
hur lange leva med hjartsvikt

Rådslagsmöte om klimatpolitik med Marlene Burwick och

Utsläppen av växthusgaser från energianvändning, transporter och arbetsmaskiner inom Uppsala kommungeografi ska senast år 2030 vara nära noll … För att nå klimatmålen ska Uppsala kommun, tillsammans med de 40 medlemmarna i nätverket Uppsala Klimatprotokoll, leda arbetet med att ta fram en klimatfärdplan. Den blir en konkret vägledning på resan mot en fossilfri välfärdskommun och lägger grunden för de innovationer och systemskiften som krävs för ett klimatpositivt samhälle. Medlemmar i Uppsala klimatprotokoll arbetar för att uppnå Uppsalas långsiktiga klimatmål – Fossilfritt och Förnybart 2030 och Klimatpositivt 2050. För att öka takten i omställningen har Klimatprotokollet formulerat 30 klimatutmaningar att ta sig an. Genom att utmana varandra och andra minskar vi vår negativa klimatpåverkan och maximerar vår positiva klimatpåverkan. Klimatfärdplan Uppsala är ett projekt som drivs i samverkan med Uppsala Klimatprotokoll och Uppsala kommun.