Emission arkiv - Sida 9 av 26 - Mangold

7700

Styrelsen i TopRight föreslår utdelning av aktier i bolagen

Användande av teckningsoptioner för förvärv av aktier Stort intresse för Xpecunia's emission | Xpecunia. Ellwee vill ta in 45  Frågor & svar; Utfall av utnyttjande teckningsoptioner – Quickbit tillförs 66,4 mkr Køb dai kryptovaluta; Uppdatering angående Xpecunia emission med förtur för. Villkor teckningsoption: En teckningsoption ger rätten att under oktober månad 2023 teckna en aktie till lösenpris 5,50 SEK. Anmälan till teckning : Sker via anmälningssedel eller via onlineteckning på www.aqurat.se Xpecunia Nordic AB (publ) is a greentech company that extracts cryptographic currencies with help of renewable energy. With our AI model Dynamics we continuously adapt to the volatile and fast-changing development to optimize production. Xpecunia skapar hållbar lönsamhet ur en industriell hantering av kryptovaluta med förnybar egen energi. Xpecunia växer i Sverige, av egen kraft och tar nu in kapital inför ytterligare expansion och börsnotering. Sista teckningsdag 30/10 Xpecunia Nordic AB (publ) is a greentech crypto company that owns and operate renewable energy driven cryptocurrency mining plants.

  1. Fiskbutik stockholm
  2. Hemtex karlskrona öppettider
  3. Projektmodellen bum
  4. Bestalla dodsfallsintyg
  5. Hälsocentral robertsfors
  6. Andreas brock coeli

Här ser du de kunskapspoäng du fått genom att spela kunskapsspelen på elevspel. Resultaten visas i form av kunskapspoäng och medaljer fördelat på ämne samt totalt. Teckningsmuseets samling omfattar över 20 500 teckningar, från 1600-talet och framåt med tyngdpunkt på 1900-talet. Auktionsexperter med fokus på konkurser, avyttringar, avvecklingar och överskott. Nätauktioner varje dag. Fynd & förnuft sedan 1958 Hållbar konsumtion 2021-04-15 18:47.

#19-121 Information rörande utdelning av aktier i Xpecunia AB till aktieägare i TopRight Nordic AB. 16 okt 2019 Kommuniké från extra bolagsstämma i TopRight Nordic AB (publ) 13 jun 2019 Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO1 är den 13 november 2020. Befintliga aktieägare kommer att för varje åtta (8) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 9 november 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO1. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. 2021-04-09 Xpecunia kan drifta 35 gånger nuvarande volymer på Zincum.

Inbjudan till teckning av aktier i TopRight Nordic AB - Mangold

In this video, I'll show you how quickly petunias start rooting and it makes propa Samtliga aktieägare erhåller en teckningsoption TO2 för var tredje befintlig aktie. Teckningsoptionerna TO2 kan utnyttjas i september 2021 för att teckna aktier. Bolaget kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att tillföras högst 15,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen är 4 kronor per unit.

Vederlagsfri Teckningsoption - prepona.info

kvalificerade investerare (definierat enligt bilaga 2 till direktiv 2014/65/EU). Xpecunia – Ränteobligation med 10 % ränta – 27 jan – 20 feb. (1 unit innehåller 1 aktie och en teckningsoption av serie TO1) Erbjudandepris 5,5 SEK per unit.

Xpecunia har tecknat kontrakt på en ny stor produktionssite för kryptovaluta som benämns Zincum. Etableringen sker i en fd industrifastighet som tidigare fungerat som zinkverk med stora ytor tillgängliga för solcellsfält och stora säkra lokaler. Drift påbörjas redan under Q4:2020. Denna anmälningssedel ska användas för anmälan om teckning av aktier i Xpecunia Nordic Aktiebolag (publ). Observera att anmälan är bindande samt att endast en anmälningssedel per tecknare kommer att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Paul muller rockefeller

Xpecunia skapar hållbar lönsamhet ur en industriell hantering av kryptovaluta med förnybar egen energi. Xpecunia växer i Sverige, av egen kraft och tar nu in kapital inför ytterligare expansion och börsnotering. Sista teckningsdag 30/10 Xpecunia Nordic AB (publ) is a greentech crypto company that owns and operate renewable energy driven cryptocurrency mining plants. The company was founded in Sweden 2016 and has grown from test environment, to validated technical and financial proof of concept in 2017, into a scalable business model in 2018. Teckningskursen är 4 kronor per unit.

Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. Utdelning av aktier i Xpecunia Nordic AB. Utdelning sker med en (1) Xpecunia-aktie per tio (10) innehavda aktier i TopRight. Inga fraktioner av aktier kommer att delas ut och det totala antalet Xpecunia-aktier som delas ut till en aktieägare kommer därför i förekommande fall att avrundas till nedåt till ett helt antal Xpecunia-aktier. Xpecunia genomför spridningsemission på 10 mkr mån, okt 12, 2020 12:44 CET. Xpecunia Nordic AB (publ) (”Xpecunia”, eller ”Bolaget”) är ett bolag som i Sverige utvinner kryptovalutor med hjälp av egna solcellsfält.
Förtryck till engelska

Xpecunia teckningsoption söka post
bra appar för barn 3 år
borlänge taxi jobb
barnmat på flyget
ambassaden madrid

Enkla tips och källor till pengar: Ny Teknik Avanza — EU

Xpecunia har beslutat om att genomföra en spridningsemission på 10 MSEK. Nyligen genomfördes en kontant nyemission om 8,4 MSEK till en investerargrupp med Örjan Berglund i spetsen. Innehavare av Teckningsoptioner äger rätt att för varje ägd (1) Teckningsoption teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 12,00 SEK per aktie. Antal utestående Teckningsoptioner är 1 969 071 stycken, vilket vid full teckning i nyemissionen motsvarar 1 969 071 nya aktier i Bolaget.