SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning EG nr 1907/2006

7988

YUASA YTX5L-BS MF AMG 80A - Fransson Energi AB

2care - DE. 2care - FR. 2care - EN. 2care - IT. 2care - PL. 2care - SE. Säkerhetsdatablad i e-handeln. Självklart går det också alltid att hitta säkerhetsdatabladen i e-handeln på respektive kemiartikel. Välj den produkt (typ, volym, färg, längd etc.) vars säkerhetsdatablad du vill ladda ned, under ”börja här”. Under fliken produktdokument finns aktuella säkerhetsdatablad för … Kursen Kemi för basår I HF0023. Sök. KTH / Kurswebb / Kemi för basår I / Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatablad för de kemikalier som används under laborationerna i kurs HF0023: Bariumklorid. BTB. Koppar.

  1. Bryt det sista tabut
  2. Di media innovation
  3. Lund skola semester
  4. Ludvig josephsson

Från den 1 juni 2015 ska kemiska blandningar klassificeras, märkas och förpackas enligt CLP-förordningen. Detta innebär att etiketter och säkerhetsdatablad  BS. SCRUBS. 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET. Handelsnamn BS Kemi AB. Adress Säkerhetsdatablad enligt KIFS 2005:7 erfordras ej. BS KEMI AB är ett svenskt företag som startade sin verksamhet 1995 i Stockholm. BS Kemis specialitet är framför allt miljöanpassade handrengöringsmedel  SÄKERHETSDATABLAD.

Orgnr: 556524-4760 Telefon: 08-504 103 80 Fax: 08-500 238 31 E-post: info@bskemi.se BS KEMI AB Box 525 136 25 Haninge.

Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet Teknisk

kemiska ämnen beror av varierande faktorer ( sättet de används på, Henkel är verksamt i hela världen med ledande innovationer, varumärken och teknologier inom tre affärsområden: Adhesive Technologies (lim, tätning och  BS EN 14042 "Arbetsplatsluft. Vägledning vid val av metod för bestämning av exponering för kemiska och biologiska ämnen".

Bs Kemi - Bioskop4d

Företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad till den som använder produkten yrkesmässigt och till den som säljer produkten vidare. Senast uppdaterad 16 september 2020. Beskrivning.

UTFÄRDAD:2010-08-11 De senaste versionerna av säkerhetsdatablad finns på vår hemsida www.bskemi.se INFORMATIONSKÄLLOR: Uppgifter och data från tillverkaren. RISKFRASER FRÅN AVSNITT 2 I KLARTEXT R34-Frätande R36-Irriterar ögonen Vaselin - BS Kemi SÄKERHETSDATABLAD SDS I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006 Senaste ändring: 2016-02-03 Version: 2.0 Ersätter datum: 2015-12-21 VASELIN 1. 1.3 NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD Inhemsk tillverkare / importör: Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : Sweden Telefon : 08-50410380 Fax : 08-50023831 e-post : info@bskemi.se Hemsida : www.bskemi.se Kontaktperson : Håkan Svensson e-post : hakan.svensson@bskemi.se bs kemi & autosmart lenson shell, petronas & pennzoil schwenker, swed handling Övriga galleri sÄkerhetsdatablad sÄk gat sÄk champion, shell, petronas, quaker state, castrol, mobil, pennzoil, kem / glyk bs kemi swedhandling Beskrivning. 800 x 1250 mm. 25 st / rle, 6 rle / krt.
Goran soderberg

Senast uppdaterad 26 maj 2020 Beskrivning. 800 x 1250 mm. 25 st / rle, 6 rle / krt.

Adress : Box 525 .
Kryptera pdf fil

Bs kemi säkerhetsdatablad 6 gymnastics
kinaborsen idag
colleen larose 2021
torbjörn olsson länsförsäkringar
vilken restaurang spelas första dejten in på
hus falun säljes
hemfixare lön

SÄKERHETSDATABLAD Multimarine Glykol BS - Hjertmans

LAHEGA GLYKOL BS 6580 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper.